Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2009. április 19-én az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség Közgyűlésén, Székesfehérvár, Hiemer-ház, Oskola u. 1-3.

Jelen vannak: Jelenléti íven szereplők. (1. sz. melléklet)

Levezető elnök: Bükiné Törő Ágnes köszöntötte a résztvevőket, és a vendégeket: Baronek Jenő az MTSZ alelnöke, Tóth Klára a Baranya Megyei és a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség elnöke. Javaslatot tett a közgyűlési tisztségviselők személyére.

Tisztségviselők:

Mandátumvizsgálat: Holczhakkerné Szűcs Ildikó
Jegyzőkönyvvezető: Durmitsné Baics Rózsa
Jegyzőkönyv hitelesítők: Laki Istvánné, Südy Péter
Jelölő Bizottság vezetője: Mag Éva
tagjai: Asbóth Katalin, Béli László (majd számláló bizottság)
Levezető elnök: Mag Éva

Személyüket egyenkénti nyílt szavazással a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 1/2009

A mandátumvizsgáló Holczhakkerné Szűcs Ildikó megállapította, hogy a 19 küldöttből 16 fő van jelen, 17 mandátummal, tehát a Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, megjegyezve, hogy a beterjesztésre szánt minden írásos anyagot a küldöttek a meghívóval egy időben megkaptak.

Napirendi pontok:

Elnökségi beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság jelentése
Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása
2009. évi eseménynaptár tervezet
2009. évi költségvetés tervezetének beterjesztése
Tisztújítás
Egyebek

A napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 2/2009

Elnökségi beszámoló (2. sz. melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette az elnökségi beszámolót.

Közhasznúsági jelentés és mellékletei (2. sz. melléklet)

Szóbeli kiegészítés a Közhasznúsági jelentés pénzügyi részéhez és a mérleghez: a kiküldött anyagokhoz képest egyes adatok a kerekítések miatt változtak, tételesen felsorolásra kerültek.

Ellenőrző Bizottság jelentése, Lőrentei Margit (3. sz. melléklet)

A jelentés mellékelve, szóbeli kiegészítés nem volt.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 3/2009

Közhasznúsági jelentés vitája: Kérdés, kiegészítés nem volt.

A szóbeli kiegészítésekkel a közhasznúsági jelentést és mellékleteit a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 4/2009

2009. évi eseménynaptár és költségvetés tervezet. (4. és 5. melléklet)

Szóbeli kiegészítés: a kiküldött anyaghoz képest az eseménynaptárban változások vannak: a Szomszéd megyék találkozójának dátumában és a Területi Találkozó helyszínében. A költségvetés tervezetben kerekítés miatt számszaki eltérés van. Felsorolásra került.

A szóbeli kiegészítésekkel a 2009. évi eseménynaptár és költségvetés tervezetet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 5/2009

Az elmúlt ciklus értékelése, a leköszönő vezetőség munkájának megköszönése. (6. melléklet)

Bükiné Törő Ágnes felolvasta a „Négy év az ÉDTTSZ történetében” című, a Szövetség munkájának rövid értékelését. Az elnök megköszönte az elnökségi tagoknak, a tisztségviselőknek és az aktíváknak a munkáját és emléktárgyat adott át nekik.
Kiss László az elnökség és Zala megye nevében megköszönte Bükiné Törő Ágnes eddig végzett munkáját.

A Közgyűlés levezető elnöki tisztét a továbbiakban Mag Éva látta el.

Tisztújítás, jelölés, szavazás

Mag Éva, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a Bizottság munkájának eredményét az elbeszélgetések alapján. Felsorolta a jelölteket, és megállapította, hogy a jelöltek száma megegyezik a megválasztandók számával. Az Alapszabály értelmében nyílt szavazással dönt a Közgyűlés, de ha a küldöttek javasolják és megszavazzák, akkor titkos szavazás is lehetséges. A levezető elnök feltette a kérdést a szavazás módjára. Senki nem javasolta a titkos szavazást.
Ezután minden jelölt bemutatkozott, és nyilatkozott a jelölés elfogadásáról.
A választás egyenként, nyílt szavazással történt. A választás eredménye:

Südy Péter elnök Egyhangúlag elfogadva
Karácson Sándor elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Szilágyi László elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Horváth István elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Horváth Zoltán elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Kiss László elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Máyerné Kőszegfalvi Katalin elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Laki Istvánné elnökségi tag Egyhangúlag elfogadva
Biácsi Tamásné Ellenőrző Bizottság Egyhangúlag elfogadva
Lőrentei Margit Ellenőrző Bizottság Egyhangúlag elfogadva
Dürgő Ágnes Ellenőrző Bizottság Egyhangúlag elfogadva
Németh Ilona Ellenőrző Bizottság póttag Egyhangúlag elfogadva

A Közgyűlés személyüket egyhangúlag elfogadta. KH 6/2009

Az Ellenőrző Bizottság az elnökének Dürgő Ágnest választotta.

(7. sz. melléklet Nyilatkozatok)

Alapszabály módosítás: (8. melléklet Alapszabály)

A választás eredményeképpen bekövetkezett változás miatt az Alapszabályt módosítani szükséges. Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség új székhelye és postacíme: 8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27.

A Közgyűlés az Alapszabály módosítást egyhangúlag elfogadta. KH 7/2009

Südy Péter megköszönte a bizalmat, és kérte a továbbiakban a segítséget a munkájához, az elnökség tagjait pedig egy rövid megbeszélésre.

Baronek Jenő Szabó Imre MTSZ elnök nevében megköszönte Bükiné Törő Ágnes eddigi munkáját, és Südy Péternek jó munkát kívánt.

A levezető elnök megköszönte a Jelölő Bizottság eredményes munkáját, az aktív közreműködést. Reményét fejezte ki, hogy ezután is eredményes lesz az ÉDTTSZ, majd bezárta a Közgyűlést.

Székesfehérvár, 2009. április 19.

Bükiné Törő Ágnes, elnök
Mag Éva, levezető elnök
Durmitsné Baics Rózsa, jegyzőkönyv vezető
Südy Péter, jegyzőkönyv hitelesítő
Laki Istvánné, jegyzőkönyv hitelesítő

  © 2006-2016 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség