Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2008. április 13-án az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség Közgyűlésén, Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Jelen vannak: Jelenléti íven szereplők. (1. sz. Melléklet)

Levezető elnök: Bükiné Törő Ágnes köszöntötte a résztvevőket, javaslatot tett a közgyűlési tisztségviselők személyére.

Tisztségviselők:

Mandátumvizsgálat: Kiss Brigitta
Jegyzőkönyvvezető: Durmitsné Baics Rózsa
Jegyzőkönyv hitelesítők: Lőrentei Margit, Szilágyi László
Jelölő Bizottság vezetője: Baross Gábor

Személyüket egyenkénti nyílt szavazással a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A mandátumvizsgáló Kiss Brigitta megállapította, hogy a 19 küldöttből 15 fő van jelen, a Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, megjegyezve, hogy a beterjesztésre szánt minden írásos anyagot a küldöttek a meghívóval egy időben megkaptak.

Napirendi pontok:

Elnökségi beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság jelentése
2008. évi eseménynaptár tervezet
2008. évi költségvetés tervezetének beterjesztése
A betöltetlen tisztség, a Fejér megyei Elnökségi tag megválasztása
Egyebek

A napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Elnökségi beszámoló (2. Melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette az elnökségi beszámolót. Szóbeli kiegészítésként az elnök külön is kiemelte a Kerékpáros Találkozó, és a Kupasorozat sikerét.

Közhasznúsági jelentés (2. Melléklet)

Szóbeli kiegészítés a Közhasznúsági jelentés pénzügyi részéhez és a mérleghez: a kiküldött anyagokhoz képest egyes adatok a kerekítések miatt változtak, tételesen felsorolásra kerültek.

Kérdések:

Dorcsák Árpád, a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség küldötte: Tájékoztatást kér, hogy 2006-ban az Alcoa Alapítvány bevétele, kb. félmillió forint, miért nem a Fejér Megyei Természetbarát Szövetséghez került.

Bükiné Törő Ágnes válasza: Eddig ezt a kérdést hivatalosan nem tette fel senki, és eddig nem volt módjában válaszolni. 2006. szeptemberében mondott le az FMTSZ elnöki posztjáról. Tényleg volt együttműködési szerződés az Alcoa Alapítvánnyal, a szerződés aláírását október elején, a munka teljesítését október közepén kellett elvégezni. Ebben az időszakban az FMTSZ-nél már nem volt aláírási joga, csak az ÉDTTSZ-nél, ezt a tényt az Alapítvány elfogadta az idő kötöttsége miatt. Az összeg 2007. elején került az ÉDTTSZ számlájára. A pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy a megmaradt összeget nem használtuk fel felesleges dolgokra.

Dorcsák Árpád: A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség vezetőségének álláspontja az, hogy ezt az összeget olyan célra fordítsa az ÉDTTSZ, ami mindenkinek jó, pl. rendezvények finanszírozására.

Bükiné Törő Ágnes: Javaslata az, hogy ezt az összeget pályázati önrészre használjuk, és működési tartalékot képezzünk belőle.

Szilágyi László: Egyetért vele, működésre és önrészre kell fordítani az összeget.

Kiss László: Az ÉDTTSZ törvényesen kapta meg az összeget, ezért neki kell azt felhasználni. Biztos benne, hogy közcélra lesz fordítva.

Asbóth Katalin: Szeretné, ha ez a téma végre lezáródna. Egyetért a pályázati önrész felhasználással, Fejér megye épp úgy részesül belőle.

Baross Gábor: Rendezvényeknél el fog aprózódni a pénz, pályázatok megtámogatására javasolja. Az elnökség döntsön a felhasználásról.

Kondor Attila: Nagyszabású tervekben is lehetne gondolkodni, pl. Közép-Dunántúli Piros.

Dorcsák Árpád a felhasználási javaslatot elfogadta.

Ellenőrző Bizottság jelentése, Dürgő Ágnes elnök (3. számú melléklet)

A jelentés mellékelve, szóbeli kiegészítés nem volt.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 1/2008.

A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés egy tartózkodással elfogadta. KH 2/2008.

2008. évi eseménynaptár és költségvetés tervezet.

Bükiné Törő Ágnes: Már 2007. augusztusában elkezdtük az eseménynaptár egyeztetését. Kiemelt rendezvény lesz az IVOT, amely a kupazáróval együtt kerül megrendezésre. Erre várjuk mind a hat megye ifjúsági felelőseit és pedagógusait is. Erre a rendezvényre adtunk be pályázatot az NCA Civil Bizottságához, a pályázott 490 eFt-hoz önrészt kellett biztosítani.

A szomszéd megyék találkozóját fontosnak tartjuk, a két napos rendezvényt az ÉDTTSZ szervezi meg.

Költségvetés tervezethez szóbeli kiegészítésként összegzésre került az Alcoa Alapítvány pénzének felhasználása: Pályázati önrészre és működési tartalékra használja fel az ÉDTTSZ, melyet az elnökség hatáskörébe utalt.

A szóbeli kiegészítésekkel a 2008. évi költségvetés tervezetet a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 3/2008.

Elnökségi tag választása.

Baross Gábor:

Alapszabályunk értelmében Fejér megyéből 2 fő elnökségi tag lehet, ebből egy betöltetlen. A Fejér megyei tagszervezetek Közgyűlésének joga a jelölés, a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség, a Gyöngyvirág TE, a Vízivárosi LSE mindegyike Asbóth Katalint jelölte az elnökségi tagságra. Asbóth Katalin a jelölést elfogadta. A Közgyűlés nyílt szavazással szavaz.

A Közgyűlés egyhangú szavazattal Asbóth Katalint választotta elnökségi tagnak. KH 4/2008.

Bükiné Törő Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy 2009-ben tisztújítás lesz, a tagszervezetek közgyűlése után, készüljenek rá. Megjegyzi, hogy Komárom-Esztergom megye elnökségi tagja évek óta nem vesz részt az elnökség munkájában, nem vesz részt az üléseken.

Egyebek.

Bükiné Törő Ágnes tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a Fejér Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége szolgáltatást nyújt az ÉDTTSZ-nek (könyvelés, postázás, terembiztosítás). Kéri a Közgyűlés egyetértését ahhoz, hogy az ÉDTTSZ kérje felvételét a Szöv. Szöv.-be. Így a szolgáltatásokért nem kell fizetni.

A résztvevők ezzel egyetértenek.

A Magyar Természetbarát Szövetség megtartotta utolsó elnökségi ülését a tisztújítás előtt. Dománszky Zoltán a jelölőbizottság tagja, akinek a jelöléseket el kell küldeni.

Mag Éva a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség Elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dománszky Zoltántól semmiféle megkeresést a Magyar Természetbarát Szövetség választásáról, jelölésekről nem kapott.

Szilágyi László az ÉDTTSZ elnökségének tagja elmondta 4 évvel ezelőtt is késve kb. 2 héttel a választás előtt érkezett meg a megkeresés.

Bükiné Törő Ágnes az ÉDTTSZ elnöke bejelentette, hogy vállalja a jelölést az MTSZ elnökségi választásra.

Szünet után a távolabbról érkezők egy része 4-6 fő elhagyta utazás miatt a termet.

Közhasznú bejelentések, kiemelt rendezvények, programok:

Városi Természetbarát Találkozó, Túrázz a vonatért, Bringasuli.

A levezető elnök megköszönte az aktív közreműködést, az eredményes munkát és bezárta a Közgyűlést.

Székesfehérvár, 2008. április 13.

Bükiné Törő Ágnes, elnök
Durmitsné Baics Rózsa, jegyzőkönyv vezető
Lőrentei Margit, hitelesítő
Szilágyi László, hitelesítő

  © 2006-2016 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség