Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2007. április 15-én az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség Közgyűlésén, Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Jelen vannak: Jelenléti íven szereplők. (1. sz. Melléklet)

Levezető elnök: Bükiné Törő Ágnes köszöntötte a résztvevőket. A 2007. március 25-ére összehívott rendes Közgyűlés nem volt határozatképes, mert Komárom-Esztergom megyéből egyik tagszervezetünk sem képviseltette magát. A megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal a mai napra hívtuk össze, írásban postai úton. Nyílt szavazással egyhangúan megválasztották a megismételt Közgyűlés tisztségviselőit:

Mandátumvizsgálat: Mag Éva
Jegyzőkönyvvezető: Durmitsné Baics Rózsa
Jegyzőkönyv hitelesítők: Karácson Sándor, Laki Istvánné
Jelölő Bizottság tagjai: Baross Gábor, Béli László, Kiss Brigitta

A mandátumvizsgáló Mag Éva megállapította, hogy a 24 küldöttből 14 fő van jelen 15 mandátummal, a megismételt Közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, megjegyezve, hogy a beterjesztésre szánt minden írásos anyagot a küldöttek a meghívóval egy időben megkapták. Írásos beterjesztés a BXTSE-től érkezett az Alapszabály módosításához, vártuk a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség elnöke által szóban ígért írásos anyagot, mely nem érkezett meg, és a Szövetség képviselője sincs jelen.

Napirendi pontok:

1. Elnökségi beszámoló
2. Ellenőrző Bizottság jelentése
3. Közhasznúsági jelentés
4. 2007. évi eseménynaptár tervezet
5. 2007. évi költségvetés tervezetének beterjesztése
6. Alapszabály módosítása
7. Elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság tagjának választása
8. Egyebek

A napirendi pontokat a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

1. Elnökségi beszámoló (2. Melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette az elnökségi beszámolót. A hozzászólások kiemelték a kupasorozat pozitív hatását, felhívták a figyelmet a további jobbítási lehetőségekre.
Az első napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 1/2007.

2. Ellenőrző Bizottság jelentése (3. sz. Melléklet)

Biácsi Tamásné az Ellenőrző Bizottság tagja beterjesztette az Ellenőrző Bizottság jelentését.
Kiegészítés, hozzászólás nem volt.
A második napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 2/2007.

3. Közhasznúsági jelentés (2. sz. Melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette a Közhasznúsági jelentést. Kiegészítés, hozzászólás nem volt.
A harmadik napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 3/2007.

4. 2007. évi eseménynaptár tervezet (4. sz. Melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette a 2007. évi eseménynaptár tervezetét.
Kiegészítés, hozzászólás nem volt.
A negyedik napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 4/2007.

5. 2007. évi költségvetés tervezetének beterjesztése (5. sz. Melléklet)

Bükiné Törő Ágnes beterjesztette a 2007. évi Költségvetés tervezetet. Szóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy az ez évi pályázati kiírások még nem ismertek, ezek figyelése, és beadása folyamatosan történik.
Az ötödik napirendi pontot a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 5/2007.

6. Alapszabály módosítása (6. sz. Melléklet)

Alapszabály módosításunkat elsődlegesen Zala megye jelentkezése indokolja, más fontos javítandók is vannak, de koncepciójában most nem változtatunk. Várható a Magyar Természetbarát Szövetség Alapszabály módosítása, melynek ismeretében visszatérünk rá. A javasolt és az előzetesen beérkezett módosítások alapján pontonként, majd a végén egészében szavazzuk meg a módosításokat.
1 fő eltávozott, a szavazatok száma ezután 14.
I. 1. e./ működési területe: kiegészül Zala megyével. Elfogadva
I. 4. b/ első-második és negyedik bekezdés kiegészül „vagy honlapján” szöveggel Elfogadva
II. 3. a./ II./3.m. helyett: II. / 2. e, s, t kerüljön be. Elfogadva
II. 3. b./ II./4/f. és j. helyett: II. / 2. d, j, k, l kerüljön be. Elfogadva
II. 3. c./ II./3/p. helyett: II. / 2. n, o kerüljön be Elfogadva
III. 1. Szövetség tagja kiegészül … és Zala megyei szöveggel. Elfogadva
IV. 4. c./ „a tagszervezetek minden megkezdett 500 fő taglétszám után egy-egy küldöttet delegálhatnak, minden küldött 1 szavazattal rendelkezik,” törlésre kerül, helyette: Minden tagszervezet 1 küldöttet delegálhat, és egy szavazattal rendelkezik.
10 igen, 4 ellene szavazattal elfogadva.
IV. 4. e./ kiegészül: … hozzászólhat, illetve kérdést tehet fel. szöveggel. Elfogadva
IV. 4. f./ „… köztük Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye legalább egy-egy képviselője”. szöveg törlésre kerül.
Elfogadva
IV. 4. i. negyedik bekezdés „titkárának” szó törlésre kerül.
8 igen, 6 ellene szavazattal elfogadva
IV. 4. o. … illetve a médián vagy honlapján keresztül hozza nyilvánosságra. szöveggel kiegészül. Elfogadva
IV. 6. a./ a Szövetség működését 7 helyett 8 tagú elnökség … Elfogadva
1 fő megint eltávozott, a szavazatok száma ezután 13.
IV. 6. c./ első bekezdés az alábbiak szerint módosul:
az elnökség létszáma: 8 fő, ebből Fejér megye 2 fő, Veszprém megye 2 fő, Komárom-Esztergom megye 1 fő, Győr – Moson - Sopron megye 1 fő, Vas megye 1 fő, Zala megye 1 képviseletre jogosult. Amelyik megye az elnököt adja, ott van a Szövetség székhelye. Elfogadva
IV. 6. c./ második bekezdés: az elnökség tagjai: titkár szó törölve. Elfogadva
IV. 6. f./ második bekezdés: … joggal felruházott elnökségi tag helyére tisztségviselő szó kerül.
Elfogadva
IV: 6. g./ első bekezdés az alábbiak szerint módosul: A Szövetség titkárát az elnök kéri fel.
Elfogadva
IV. 6. i./ „a Szövetség a médián vagy honlapján keresztül” szöveggel kiegészül. Elfogadva

Jelen Alapszabályt a Szövetség 2007. április 15-én megtartott Közgyűlése elfogadta.

Az Alapszabály módosítását a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. KH 6/2007.

7. Elnökségi tag és az Ellenőrző Bizottság tagjának választása

Módosított Alapszabályunk értelmében elnökségi tagot kell választanunk, mely jelölést a Jelölő Bizottság megtette.
Jelölés: Zala megyéből Kiss László személyére jött. Kiss László a jelölést elfogadta, más jelölt nem volt.
Kiss Lászlót a Közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
A megüresedett Fejér megyei elnökségi tagságra jelölés nem történt, így ez a poszt a következő Közgyűlésig betöltetlen marad.
Bükiné Törő Ágnes előterjesztette, hogy Hohler Veronika, az Ellenőrző Bizottság tagja bejelentette lemondását. Helyére a jelenlegi póttagot: Lőrentei Margitot javasolja megválasztásra. Lőrentei Margit a jelölést elfogadta.
Lőrentei Margitot a Közgyűlés nyílt szavazással, 11 igen, 1 ellene, 1 tartózkodással elfogadta.
Az Ellenőrző Bizottság póttagjának egyhangú nyílt szavazással Németh Ilonát Zala megyéből a Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.

8. Egyebek

Következő programunk a szomszéd megyék találkozója lesz, melynek kiírását minél előbb kapjuk meg Győr-Moson-Sopron megyétől.
A levezető elnök megköszönte az aktív közreműködést, az eredményes munkát és bezárta a Közgyűlést.

Székesfehérvár, 2007. április 15.

  © 2006-2016 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség