Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek

Kedves Sporttársunk!

Értesítünk, hogy soron következő Közgyűlésünket 2009. április 19-én (vasárnap) 13 órakor a Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Hiemer-ház Rendezvény Központban tartjuk, melyre szeretettel hívunk és elvárunk. Mandátumvizsgálat, jelenléti ív aláírása, 2009. évi tagdíjfizetés 12 órától.

Napirendi pontok:

- Elnökségi beszámoló
- Közhasznúsági jelentés
- Ellenőrző Bizottság jelentése
- Közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása
- 2009. évi eseménynaptár tervezet
- 2009. évi költségvetés tervezet
- Tisztújítás
- Egyebek

Mellékletek: Megbízólevél, Közhasznúsági jelentés és mellékletei, 2009. évi eseménynaptár és költségvetés tervezete, tagszervezetek javított címjegyzéke.

A Közgyűlés résztvevői: Alapszabályunk IV. / 4. / c./ pontja szerint: „Minden tagszervezet 1 küldöttet delegálhat, és egy szavazattal rendelkezik.”

Kérjük, hogy minden küldött a letölthető megbízólevelet kitöltve, aláírva, lepecsételve hozza magával!

A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérjük a pontos megjelenést!

Alapszabályunk IV. / 4. / f. pontja szerint: „Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 14 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok változatlan fenntartásával.”

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2009. április 19. 14 óra, változatlan helyszínen.

Székesfehérvár, 2009. március 15.
Természetbarát üdvözlettel:
Bükiné Törő Ágnes, elnök
Kondor Attila, titkár
letölthető meghívó és megbízólevél
  © 2006-2013 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség