Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek

Kedves Sporttársunk!

Értesítünk, hogy soron következő Közgyűlésünket 2008. április 13-án (vasárnap) 9:30 órakor a Székesfehérvár, Piac tér 12-14, Megyei Önkormányzat épülete, „C” teremben tartjuk, melyre szeretettel hívunk és elvárunk. Mandátumvizsgálat, jelenléti aláírása, 2008. évi tagdíjfizetés 9 órától.

Napirendi pontok:

Elnökségi beszámoló
Közhasznúsági jelentés
Ellenőrző Bizottság jelentése
2008. évi eseménynaptár tervezet
2008. évi költségvetés tervezet
A betöltetlen tisztség, a Fejér megyei Elnökségi tag megválasztása
(Jelöléseket az ÉDTTSZ e-mail címére kérjük elküldeni április 6-ig.)
Egyebek

Mellékletek: Megbízólevél, Közhasznúsági jelentés és mellékletei, 2008. évi eseménynaptár és költségvetés tervezete, tagszervezetek javított címjegyzéke.

A Közgyűlés résztvevői: Alapszabályunk IV. / 4. / c./ pontja szerint: „Minden tagszervezet 1 küldöttet delegálhat, és egy szavazattal
rendelkezik.”
Kérjük, hogy minden küldött a mellékelt megbízólevelet kitöltve, aláírva, lepecsételve hozza magával!

A napirendi pontok fontosságára tekintettel kérjük a pontos megjelenést!

Alapszabályunk IV. / 4. / f. pontja szerint: „Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 14 napon belül újra össze kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok változatlan fenntartásával.”

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2008. április 13. 10 óra, változatlan helyszínen.

Székesfehérvár, 2008. február 9.

Természetbarát üdvözlettel:

Bükiné Törő Ágnes elnök, Kondor Attila titkár

  © 2006-2013 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség