Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

Adószám: 18936977-1-07
Statisztikai számjel: 18936977 9499 529 07

2008. évi
közhasznúsági jelentése

Székesfehérvár, 2009. április 19.
Bükiné Törő Ágnes elnök

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4., 5., és 7. § foglaltak alapján Szövetségünket a Veszprém Megyei Bíróság Pk. 60.004/2004/4. szám alatt 2.449 sorszámon 2004. május 3-tól kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat a sport (a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) - a természetvédelem - oktatás terén. Szolgáltatásai nyitottak, azokból tagjain kívül más is részesülhet, igénybe veheti.

A Szövetség elvi alapja: „ … a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik”

Számviteli beszámoló:

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 2008. évben gazdálkodásáról a Számviteli Törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg főbb adatai: Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.221 eFt, közhasznú tevékenység ráfordításai 1.283 eFt, saját tőke 556 eFt, tárgyévi közhasznú eredmény – 62 eFt.

A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú mellékletében található, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.

Költségvetési támogatás felhasználása:

Tárgyévben szervezetünk NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumától 392 eFt, és az NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumától 290 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A kapott költségvetési támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 392 eFt-ot a Gyere ki a Plázából!, avagy hogyan vegyük rá a fiatalokat a „kimozdulásra” című ifjúsági természetjárással is foglalkozó civil szervezetek vezetőinek és ifjúsági felelőseinek szervezett szakmai tanulmányútjának megvalósítására fordítottuk. A 290 eFt-ot működési költségeink finanszírozására használtuk fel. Mindkét pályázat elszámolását határidőre el fogjuk készíteni.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Előző évhez képest szervezetünk tartaléka 62 eFt összeggel csökkent. A tervezethez képest bevételi oldalon a nevezési és részvételi díjak elmaradtak a tervezettől, miközben a kiadási oldal változatlan maradt.

Cél szerinti juttatások kimutatása:

Szervezetünk nem nyújtott támogatást sem magánszemélynek, sem más szervezetnek. (4. számú melléklet)

Kapott támogatások:

Pályázatokon elnyert összegeken kívül más támogatásban nem részesültünk.(5. számú melléklet).

Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások:

Szövetségünk vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek (6. számú melléklet).

Kiemelkedően közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló, tevékenységünk

2008. február 2. Kincsesbánya, III. Észak-Dunántúli Kupa 2008. nyitórendezvénye, folytattuk a sikeres kupasorozatot. A nyitótúrán 540 fő vett részt.
2008. február 9. Elnökségi ülés Székesfehérváron.
2008. április 13. ÉDTTSZ Közgyűlés.
2008. május 17. Területi természetbarát vezetők tanácskozása Budapesten.
2008. július 4-5. Észak-Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek kibővített tanácskozása, továbbképzése, kibővített elnökségi ülés Székesfehérváron. Rendező: ÉDTTSZ. A tanácskozás nagyon hatékonyan és konstruktív szellemben folyt.
2008. augusztus 22-24. Dunántúli Megyei Vezetők Tanácskozása Zalacsányban. Rendező: Zala Megyei Természetbarát Szövetség.
2008. szeptember 27. IX. Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Találkozó Kisgyóban. Rendező: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség. Köszönjük a Fejér Megyei Természetbarát Szövetségnek, hogy soron kívül felvállalta a rendezést, mivel a Komárom-Esztergom Megyei Természetbarát Szövetség vállalásával ellentétben lemondta a rendezvény megszervezését. A jól sikerült Találkozón 6 megye, közel 300 fővel képviseltette magát. Megtörtént a Közép-Dunántúli Piros túrát teljesítők jelvényeinek átadása. Kibővített elnökségi ülésen véglegesítettük a IV. ÉDK 2009. kiírását.
2008. november 7-9. Gyere ki a Plázából!, avagy hogyan vegyük rá a fiatalokat a „kimozdulásra” című ifjúsági természetjárással is foglalkozó civil szervezetek vezetőinek és ifjúsági felelőseinek szervezett szakmai tanulmányútja Szombathelyen. Rendező: ÉDTTSZ, társrendezők: Barangolók TSE és Borostyánkő TSE Szombathely. A rendezvény szakmailag színvonalas és sikeres volt, mely eredményt az NCA pályázaton elnyert összegnek és a közreműködő szervezeteknek is köszönhetjük.
2008. november 8. III. ÉDK záró rendezvénye a Kubát Hugó teljesítménytúra Szombathelyen. Névre szóló emléklapok és a „kupák” átadása összesen 213 fő részére. A kupában résztvevők 65 %-a szervezett természetjáró, míg 35 %-a nem MTSZ tag. A kupasorozat túráin összesen közel 16 ezer fő vett részt, mely természetesen nem a kupa érdeme, de nagymértékben hozzájárult ehhez a létszámhoz. A túrák nyitottak, célunk az volt, hogy a szervezett természetjárókon kívül minél több embert, köztük kiemelten az ifjúságot vonjunk be a rekreációs sporttevékenység ezen formájába.
Kiírtuk a fotó- és élménybeszámoló pályázatot, a beérkezett pályázatok beküldőit kedvezményes nevezési díjjal jutalmaztuk.

Programjaink színvonalas és sikeres lebonyolításában sok önkéntes tevékenykedik, akik havonta több száz óra önkéntes munkát végeznek. Köszönjük munkájukat, és a továbbiakban is számítunk rájuk.

Tagszervezeteink saját programjukkal, vállalásukkal (teljesítménytúrák, találkozók lebonyolítása) járultak hozzá Szövetségünk ismertségéhez és szakmai elismeréséhez.

Folyamatosan gondozzuk honlapunkat www.edttsz.hu címen, melyet feltöltünk közhasznú információkkal.

Értékelés:

A Szövetségnek pénztárban 2.225 Ft, ellátmányban 67.700 Ft és Bankban 85.806 Ft, lekötött betétben 400.000 Ft vagyona van.

A beszámolót értékelve a gazdálkodás racionális és eredményes volt. A bevételek felhasználása az Alapszabálynak, a pályázatok feltételeinek és a céloknak megfelelően történt. Minden kapott támogatásról határidőre, és a megállapodásban rögzítetten elszámoltunk, illetve elszámolunk.

2008-ban is Alapszabályunk céljainak megfelelően tevékenykedtünk, népszerűsíttettük a természetjárást, kihasználtuk az adódó lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére.

Mellékletek:

K1. Mérleg és eredmény kimutatás
K2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
K3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
K4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
K5. Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról
K6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Székesfehérvár, 2009. április 19.

Bükiné Törő Ágnes elnök

Záradék: A Közhasznúsági jelentést az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 2009. április 19 -én megtartott Közgyűlése elfogadta.

  © 2006-2016 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség