Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség
8000 Székesfehérvár, Lőcsei u. 27., edttsz@edttsz.hu, Bankszámlaszám: 72900037-10500295, Adószám: 18936977-1-07
Aktuális
Bemutatkozás
- Alapszabály
- Vezetőség
- Jegyzőkönyvek
- Közhasznúsági jelentés
- Bükiné Törő Ágnes
Tagszervezetek
Eseménynaptár
Észak-Dunántúli Kupa
Fotógaléria
Túrabeszámolók
Túramozgalmak
Linkek
Südy Péter
+36-20-913-62-24
sudy@tetete.hu

Horváth István
+36-20-325-52-10
vadrigo@freemail.hu

Észak-Dunántúli
Területi Természetbarát Szövetség

2007. évi

közhasznúsági jelentése

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4., 5., és 7. § foglaltak alapján Szövetségünket a Veszprém Megyei Bíróság Pk. 60.004/2004/4. szám alatt 2.449 sorszámon 2004. május 3-tól kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytat a sport (a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) - a természetvédelem - oktatás terén. Szolgáltatásai nyitottak, azokból tagjain kívül más is részesülhet, igénybe veheti.

A Szövetség elvi alapja: „ … a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik”

Kiemelkedően közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló, tevékenységünk

2007. január 28. II. Észak-Dunántúli Kupa 2007. nyitórendezvénye, folytattuk a kupasorozatot.
2007. február 3. Elnökségi ülés Székesfehérváron.
2007. február 24-25. Területi természetbarát vezetők tanácskozása Budapesten.
2007. március 25. ÉDTTSZ Közgyűlés.
2007. április 15. Megismételt ÉDTTSZ Közgyűlés.
2007. június 9-10. Észak-Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek kibővített tanácskozása, továbbképzése, kibővített elnökségi ülés Vinyén. Rendező: Győr-Moson-Sopron Megyei Természetbarát Bizottság.
2007. június 26 - július 1. XXXVII. Nemzetközi és Országos Túrakerékpáros Találkozó. Szakmai közreműködői és lebonyolítói voltunk tagszervezetünk hathatós segítségével a Találkozónak. Az eseményeken összesen 568 fő vett részt, a túrák összes hossza elérte az 1.000 km-t. Nagy szakmai elismerést kaptunk a rendezésért.
2007. augusztus 24-26. Dunántúli Megyei Vezetők Tanácskozása Magyarpolányban. Rendező: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség.
2007. október 6. VIII. Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Találkozó Vinye. Rendező: Gy-M-S Megyei Természetbarát Bizottság. A Találkozón 6 megye, közel 300 fővel képviseltette magát, jól sikerült rendezvény volt. Közép-Dunántúli Piros teljesítőinek jelvények átadása. Kibővített elnökségi ülés. A III. ÉDK 2008. végleges összeállítása. A Lővér SE Sopronból írásban kérte tagságának törlését. Az ÉDTTSZ tagszervezeteinek száma 19.
2007. november 24. II. ÉDK záró rendezvénye a Keleti Bakony teljesítménytúra Bodajkon. Névre szóló emléklapok és a kupák átadása összesen 312 fő részére. A kupában résztvevők 65 %-a szervezett természetjáró, míg 35 %-a nem MTSZ tag. A kupasorozat túráin összesen közel 14 ezer fő vett részt, mely természetesen nem a kupa érdeme, de nagymértékben hozzájárult ehhez a létszámhoz. A túrák nyitottak, célunk az volt, hogy a szervezett természetjárókon kívül minél több embert, köztük kiemelten az ifjúságot vonjunk be a rekreációs sporttevékenység ezen formájába.
Kiírtuk a fotó- és élménybeszámoló pályázatot, a beérkezett 14 fotó és 2 élménybeszámoló beküldőit kedvezményes nevezési díjjal jutalmaztuk.
Folyamatosan gondozzuk honlapunkat www.edttsz.hu címen, melyet feltöltünk közhasznú információkkal, és a pályázati anyagokkal.

Pénzügyi beszámoló

2007. évi bevételek: Összesen: 2.227 eFt, melyek kizárólag vállalkozáson kívüliek voltak.

a.) 2007. évi nyitó egyenleg 286 eFt 13 %
b.) Tagdíj bevétel: 63 eFt 3 %
c.) Nevezési és részvételi díjak 478 eFt 21 %
d.) Kamatbevétel 4 eFt
e.) NCA működési pályázat 180 eFt 8 %
f.) Kerekes Találkozó támogatás (Turizmus Zrt, Vállalkozók) 540 eFt 24 %
g.) Fejér Megyei Önkormányzat, pályázat a Kerekes Találkozóra 100 eFt 5 %
h.) Közhasznú munkavégzés támogatása (Alcoa Alapítvány) 576 eFt 26 %

2007. évi kiadások: Összesen: 1.609 eFt

a.) Működési költség: posta, irodaszer, nyomtatvány, bankköltség, internet, honlap, nyomda költség, gépkocsi költség 468 eFt 29 %
b.) Közhasznú tevékenység, cél szerinti tevékenység kiadásai: rendezvények lebonyolítása, részvételi díj, szállás, élelmezés, díjazás. 1 141 eFt 71 %

A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek.

A Szövetség év végi záró egyenlege 618 eFt

Értékelés:

A Szövetségnek pénztárban 851 Ft, ellátmányban 11.000 Ft és Bankban 606.288 Ft vagyona van.
A beszámolót értékelve a gazdálkodás racionális és eredményes volt. A bevételek felhasználása az Alapszabálynak, a pályázatok feltételeinek és a céloknak megfelelően történt. Minden kapott támogatásról határidőre, és a megállapodásban rögzítetten elszámoltunk.

Mellékletek:

K1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
K2. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
K3. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
K4. Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról
K5. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Záradék: A Közhasznúsági jelentést az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 2008. április 13 -án megtartott Közgyűlése elfogadta.

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

K 1

Adószám: 18936977-1-07

KIMUTATÁS

költségvetési támogatás felhasználásáról

2007. év

 

Támogatást nyújtó

Támogatás

Felhasználás

Felhasználás összege

Elszámolás

megnevezése

időpontja

összege

célja

előző évi

tárgyévi

tárgyévet követő

határideje

NCA

2007.12.28.

180.000 Ft

működési

190.000 Ft

180.000 Ft

2008.06.30.

Összesen

180.000 Ft

 

190.000 Ft

180.000 Ft

Keltezés: Székesfehérvár, 2008. február 9.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

K 2

Adószám: 18936977-1-07

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2007. év

Megnevezés

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

(Ft)

(Ft)

(%)

(Ft)

Tőkeváltozás összege

90.000 Ft

286.000 Ft

317 %

+ 196.000 Ft

Megnevezés

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

(Ft)

(Ft)

(%)

(Ft)

Tárgyévi pénzforgalmi eredmény

196.000 Ft

332.000 Ft

170 %

+ 136.000 Ft

Tárgyévi eredmény csökkenésére ható tényezők

 

 

 

 

- értékcsökkenés

 

 

 

 

 

Tárgyévi eredmény

196.000 Ft

332.000 Ft

170 %

+ 136.000 Ft

Keltezés: Székesfehérvár, 2008. február 9.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

K 3

Adószám: 18936977-1-07

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2007. év

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások, juttatások

Juttatás megnevezése

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

Megjegyzés

(Ft)

(Ft)

(%)

(Ft)

Adóköteles pénzbeli támogatás, juttatás

- Ft

- Ft

 

 

 

Adóköteles nem pénzbeli támogatás, juttatás

- Ft

- Ft

 

 

 

Adómentes pénzbeli támogatás, juttatás

- Ft

- Ft

 

 

 

Adómentes természetbeni támogatás, juttatás

- Ft

- Ft

 

 

 

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás, juttatás

Juttatás megnevezése

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

Megjegyzés

(Ft)

(Ft)

(%)

(Ft)

Pénzbeli támogatás, juttatás

-

-

Nem pénzbeli támogatás, juttatás

-

-

 

Keltezés: Székesfehérvár, 2008. február 9.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

K 4

Adószám: 18936977-1-07

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2007. év

Támogató megnevezése

Támogatott cél

Támogatás (adomány) összege, értéke

Eltérés

Előző évi (Ft)

Tárgyévi (Ft)

(%)

(Ft)

Alcoa Alapítvány

Közhasznú munka

-

576.048 Ft

576.048 Ft

Fejér Megyei Önkormányzat

Kerekes Találkozó

-

100.000 Ft

100.000 Ft

MKTSZ

Kerekes Találkozó

-

50.000 Ft

50.000 Ft

 Térmeg Kft.

Kerekes Találkozó

-

50.000 Ft

 

50.000 Ft

 DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft.

Kerekes Találkozó

-

50.000 Ft

 

50.000 Ft

 Vajtai Homok Kft.

Kerekes Találkozó

-

50.000 Ft

 

50.000 Ft

 Fodor – Molnár Ép. Szolg. Kft.

Kerekes Találkozó

-

50.000 Ft

 

50.000 Ft

 Alba Takarék Szövetkezet

Kerekes Találkozó

-

40.000 Ft

 

40.000 Ft

 Magyar Turizmus Zrt.

Kerekes Találkozó

-

250.000 Ft

 

250.000 Ft

 

 

 

 

 

Összesen

 

1.216.048 Ft

1.216.048 Ft

Keltezés: Székesfehérvár, 2008. február 9.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség

K 5

Adószám: 18936977-1-07

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2007. év

Megnevezés

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Eltérés

(Ft)

(Ft)

(%)

(Ft)

Tiszteletdíj

- Ft

- Ft

-

- Ft

Költségtérítés

- Ft

- Ft

-

- Ft

Természetbeni juttatás - SzJA mentes

- Ft

- Ft

-

- Ft

Természetbeni juttatás - SzJA köteles

- Ft

- Ft

-

- Ft

Összesen

- Ft

- Ft

 

- Ft

Keltezés: Székesfehérvár, 2008. február 9.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

  © 2006-2016 Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség